Hurricane_Sandy_East_River_Manhattan_David-Shankbone

Photo: David Shankbone